محبوبترین ها

 • شهردار قزوين اقدامات ستاد نوروزي شهرداري قزوين را در بهار 91 تشريح کرد

 • شهر قزوين را متفاوت‌تر از شهرهاي ديگر خواهيم کرد

 • شهرداري قزوين با "شعار استقبال از بهاران – خدمت به شهروندان" به استقبال سال نو رفته است

 • مکان هايي ويژه بازي کودکان در شهر ها احداث شود

 • توانمندي شهرداري ها يعني تقويت مديريت هاي محلي

 • همه باهم براي آباداني شهرمان بکوشيم

 • جشنواره اسباب بازي در كشور بي نظير است

 • سنت هاي ايراني باجشنواره اسباب بازي احياء شد

 • 6 اقدام موثر شهرداري قزوين در افزايش آمار گردشگران نوروزي**

 • برنامه ريزي نمايشگاه به شكل مطلوبي انجام شده است

 • شهرداري قزوين توانست انتظار مجموعه شوراي شهر را برآورده كند

 • ديدن شور و اشتياق كودكان در نمايشگاه اسباب بازي لذت بخش است

 • برنامه هاي همايش مجمع جهاني شهر اسلامي مشخص شد

 • شخصيت خان بابا ظرفيت ملي شدن دارد

 • پنگول همراه کودکان ايراني مي ماند

 • كودكان را به خاطر صداقتشان دوست دارم

 • استقبال يک‌هزار نفري شهروندان از همايش بزرگ دوچرخه سواري

 • تشکيل دبيرخانه روز قزوين ضروري است

 • قــزوين پـتـانسيـل‌هاي زيادي دارد

 • الکلنگ و هفت سنگ خيلي بازي مي‌کرديم

 • null