پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

برانيسلاو،گردشگر اسلواکي:

بچه ها کنار خانواده ها خود در جشنواره اسباب بازي شاد هستند

برانيسلاو کشور اسلواکي گفت:حضور پرشور و فعال خانواد ه ها در اين جشنواره نشان مي دهد که جشنواره در تحقق اهداف خود موفق بوده و مردم ارتباط خوبي با آن برقرار کرده اند و شاد هستند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛برانيسلاو در بازديد از جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي افزود:من با باز ي هاي بومي -محلي موافق هستم چراکه امروزه کودکان اغلب وقت خود را با کامپيوتر مي گذرانند و اين اصلا جالب نيست.

وي يکي از بخش هاي جذاب جشنواره را موزه ملل ذکر کرد و افزود:يک عروسک سنتي فولکور مربوط به کشور اسلواکي در اين موزه بود که برايم خيلي جالب بود و خيلي تحت تاثير قرار گرفتم،برپايي چنين موزه اي باعث آشنايي ملت هاي مختلف با آداب و فرهنگ يکديگر مي شود.

برانيسلاو همچنين معماري مجموعه تاريخي سعدالسلطنه را فوق العاده دانست و افزود: گچ بري ها و سقف آن که نور را به داخل محيط مي آورد، بسيار جالب است.

 

تصاویر مرتبط