دومين جشنوار ملي بازي و اسباب بازي

قزوين/سراي تاريخي سعدالسلطنه

 

 

محور هاي فروشگاهي و نمايشگاهي  جشنواره ملي  بازي و اسباب بازي:

هر يک از متقاضيان ارجمند بر اساس محتواي محصولات خود مي توانند در يک و يا چند محور به طور جداگانه شرکت نمايند.

 

1.      اسباب بازي هاي حرکتي - مهارتي و کمک درماني:

تشويق به تحرک، پويايي وتوانايي و همچنين اسباب بازي هايي که متناسب و مخصوص کودکان معلول و...در جهت رفع نياز آنها طراحي و توليد مي گردند.مانند توپ،اسکيت،...

2.      بازي هاي فکري:

تقويت استدلال ومنطق در کودکان

3.      اسباب بازي هاي فرهنگي وهنري:

توجه به فرهنگ وروش زندگي که توسط ان کودک به تقليد نقش هايي که آنها را باور کرده مي پردازد مانند عروسک ها

4.      بازي هاي آموزشي و کمک آموزشي :

تقويت فراگيري موضوعات مختلف و اسباب بازيهايي که متناسب با سر فصل رسمي آموزش کشور توليد مي گردند.

5.      بازيهاي خلاقيتي:

مانند نقاشي،کاردستي،موسيقي،خمير بازي،شن بازي،سفالگري

6.      بازيهاي رايانه اي  ملي و انتشارات  حوزه کودک 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : قزوين ،بلوار امام خميني (خيابان نوروزيان) ضلع شمالي بوستان هشت بهشت ،فرهنگ سراي بانو حضرت زهرا(س)

تلفن:  3661931 - 0281                                 فکس: