اصل پنجاهم قانون اساسي حفظ محيط زيست را وظيفه آحاد مردم تعريف كرده است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست شورای شهر در نخستین همایش ملی محیط‌زیست گفت:

‍ داشتن محیط زیست پاک، نیازمند مشارکت تمامی شهروندان است

به گزارش روابط عمومی شورای لسلامی شهر قزوین، حکمت اله داودی رئیس شورای شهر در نخستین همایش ملی محیط‌زیست در قزوین با تشکر از استقبال مردم از این همایش گفت:

بیانیه پایانی نخستین همایش ملی محیط زیست؛ مشارکت اجتماعی و مدیریت شهری

بیانیه پایانی نخستین همایش ملی محیط زیست؛ مشارکت اجتماعی و مدیریت شهری توسط دکتر سیده منیره قوامی، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین قرائت شد.

‍ شورای پنجم پذیرای پیشنهادات شهروندان در راستای حفظ محیط زیست است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، حکمت اله داودی رئیس شورای شهر در نخستین همایش ملی محیط زیست، مشارکت اجتماعی و مدیریت شهری طی سخنانی گفت:

‍ بهره مندی از تکنولوژی های نوین در مدیریت پسماند ضرورت دارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، حکمت اله داودی رییس پارلمان محلی در جلسه علنی صحن شورا با اشاره به برگزاری همایش ملی محیط زیست اظهارکرد:

‍ از پیشنهاد احیای شب بازارها در قزوین، اجتناب شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، فرج اله فصیحی رامندی رییس کمیسیون مالی و اقتصادی شورا طی سخنانی در جلسه علنی شورا اظهار کرد:

پرسش از شهرداری حق اعضای شورا است

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قزوین، احدچگینی عضو شورای شهر درجلسه علنی شورا با بیان اینکه پرسشگری حق و وظیفه اعضای شوراست اظهارکرد:

‍ شهرداري به تذكر شورا مبني بر ارائه مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه ها توجه نميكند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر سیده منیره قوامی سخنگوی پارلمان محلی قزوین درجلسه علنی شورا با بیان اینکه شهرداری کوچکترین توجهی به تذکر شورا مبنی بر ارایه پیوستهای لازم برای...

‍ شهرداری کار اجرای اسفالت و لکه گیری معابر را سرعت بخشد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، مهدی عبدالرزاقی عبدالرزاقی نایب رییس پارلمان محلی در جلسه علنی شورا اظهار کرد:

بودجه سال جاری شهرداری برای اطلاع شهروندان منتشرشود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقزوین، مهدیه سادات قافله باشی دبیر پارلمان محلی درجلسه علنی شورا اظهارکرد:

‍ آموزش شهروندان در تفکیک زباله از مبدا جدی گرفته شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر زهرا یوسفی رییس کمیسیون سلامت و ورزش شورای شهر طی سخنانی درجلسه علنی شورا اظهار کرد:

تامین آب دریاچه های پروژه هفت دره باراجین ابهام دارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، مهدی عبدالرزاقی نایب رییس پارلمان محلی در جلسه علنی صحن شورا که با دستور کار گزارش عملکرد معاونت عمرانی شهردار برگزار شد، طی سخنانی در خصوص پروژه هفت...

‍ بهره برداری از مسیرهای جديد پیاده روی و دوچرخه سواری در بلوارهای منطقه سه قزوین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر زهرا یوسفی رییس کميسیون ورزش و سلامت شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی طی سخنانی اظهار کرد:

قانون ارجح بر مصوبه شورایعالی است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، فرج اله فصیحی رامندی رییس کمسیون اقتصادی و مالی شورای شهر درجلسه علنی صحن شورا در خصوص مصوبات این کمیسون اظهارکرد: