دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين:

قزوين ناگزير به توسعه در مسير شمالي است

قرار داشتن بالاي اتوبان در محدوده شهر قزوين، از بديهيات انكار ناپذير محسوب مي شود، قزوين ناگزير به توسعه در بخش شمالي است و در ديگر جهات امكاني براي رشد وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي فرخزاد با تأكيد بر اين مهم و با اشاره به عدم تصويب طرح جامع قزوين در شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور، افزود: قزوين براي توسعه راهي جز طي مسير به سمت شمال نداردو طرح جامع فعلي شهر، با شناخت كامل از ظرفيتها و ويژگي هاي شهرمان، اين مهم را يادآور مي شود.

نايب رئيس شورا يادآورشد: متأسفانه افرادي در سطح كلان، براي شهر قزوين تصميم مي گيرند كه قزوين را در حوزه مسائل تئوري مورد بررسي قرار دادندو در بطن جامعه و بافت شهري حضور نداشتند.

وي با تأكيد بر اينكه شمال اتوبان قابليت حذف از شهر قزوين را ندارد، خاطرنشان كرد: حقوق مكتسبه اي كه براي بخش دولتي و خصوصي و به وبژه تعاوني هاي مسكن در بالاي اتوبان از سالها قبل شكل گرفته و پروژه هاي مختلف سرمايه گذاري كه احداث شده و در حال شكل گيري هستند، همگي ضرورت توسعه شهر به سمت شمال را تأييد مي كند.

فرخزاد در ادامه با تأكيد بر اينكه مجموعه دستگاههاي تأثيرگذار استان با مديريت استاندار محترم، بايد در دست يابي قزوين به حقوق مسلم خود در بالاي اتوبان و تصويب طرح جامع يكصدا باشند، افزود: اينكه شمال اتوبان و يا اجراي طرح شهيد انصاري شرقي در طرح جامع باشند، امري بديهي يوده و نياز به بحث، بررسي و برگزاري جلسات متعدد در داخل و خارج استان، ندارد.

اين عضو شورا با اشاره به بلاتكليفي مردم كه ناشي از نيمه تمام ماندن برخي پروژه هاي مهم شهري در بافت فرسوده و بروز اتفاقات ناگواري كه در چند وقت اخير شاهد آن بوديم، گفت: بلاتكليفي مردم در بالاي اتوبان، شهيد انصاري شرقي و ورودي ها بسيار نگران كننده است و اگر خداي ناكرده باز هم شاهد بروز خسارات مالي و جاني ديگري باشيم، چه افراد و دستگاههايي پاسخگو خواهند بود؟

وي همچنين از وضعيت فعلي باغ ويلاها و اينكه نمي توان براي ساماندهي وضعيت موجود اقدام مناسبي انجام داد، گفت: نزديك يكهزارو 100 نفر براي ساماندهي باغ ولا ثبت نام كردند ولي از ديگر سو، 700 حكم تخريب صادر شده است.

به گفته رئيس كميسيون عمران شورا ورودي هاي شهر قزوين زماني ساماندهي مي شوندو طرحي مناسب و ايده آل براي آنها اجرايي مي شود كه طرح جامع فعلي توجه ويژه اي بدانها داشته باشدو اين مهم در طرح پيش بيني شده، ولي بايد امكان اجراي آنرا فراهم كرد.

وي در خاتمه خاطر نشان كرد: بسياري از پروژه هاي بلاتكليف شهر قزوين با تعامل و مشخص نمودن راهكار در درون استان حل و فصل مي شوند و نيازي به تصميم گيري و حل مشكلات مربوطه در سطح كلان نيست.    

پايان پيام/1316/خرداد94

تصاویر مرتبط