شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

مجابي رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين:

تدابير لازم براي مهار آلودگي هواي قزوين ازسوي متوليان امر انديشيده و به کاربرده شود

رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين گفت: تدابير لازم براي مهار آلودگي هواي قزوين ازسوي متوليان امر انديشيده و به کاربرده شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ سيدکاظم مجابي اظهارداشت: تدابير لازم براي مهار آلودگي هواي قزوين ازسوي متوليان امر انديشيده و به کاربرده شود.

وي تأکيدکرد: هواي قزوين همچنان ادامه دارد، بهتربود صدا و سيماي مرکز قزوين و اداره کل هواشناسي استان قبل از آلودگي، اطلاع رساني و هشدارهاي بهتر و گسترده تري را به مردم براي مشارکت حداکثري آنها، جلوگيري از سفرهاي غيرضروري وتحقق اقدامات پيشگيرانه مي‌دادند.

پايان پيام/2207/آبان95

تصاویر مرتبط