چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

در پارلمان محلي قزوين تصميم گيري شد؛

صدور مجوز فنس کشي باغات و زمينهاي مشاعي و داراي سند مالکيت در حريم قزوين

شهرداري موظف شد براي پاسخ به مراجعات عديده شهروندان، صدور پروانه و مجوز احداث اتاقک نگهباني و کارگري به همراه فنس کشي در باغات و زمينهاي مشاعي و داراي سند مالکيت واقع در حريم شهر را با شرايط و ضوابط اعلامي از سوي مراجع ذيربط اقدام کند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ در جلسه اخير پارلمان محلي صدور مجوز فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمينهاي مشاعي، در کميسيون شهرسازي و صحن علني مورد بررسي اعضاي شورا قرار گرفت و در پايان بنابر مصوبه شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي استان و استناد نامه مديريت امور اراضي و صورتجلسه کارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي که به حدنصاب باغات براي صدور مجوز فنس کشي و صدور مجوز براي دارندگان اسناد مالکيت برابر با ضوابط سازمان امور اراضي اذعان دارد، به شهرداري قزوين اجازه داده شد براي پاسخ به مراجعات عديده شهروندان، صدور پروانه و مجوز احداث اتاقک نگهباني و کارگري به همراه فنس کشي در باغات و زمينهاي مشاعي واقع در حريم شهر را با شرايط و ضوابط اعلامي از سوي مراجع ذيربط اقدام کند.

در پي تصويب لايحه مجوز فنس کشي در باغات سنتي علي فرخزاد نايب رئيس شوراي اسلامي شهر در جلسه شورا گفت: بر اساس پيشنهاد اعضاي شورا، به مصوبه صدور مجوز فنس کشي و ساخت اتاقک نگهباني در باغات و زمينهاي مشاعي موضوعاتي افزوده مي‌شود تا اين مصوبه به صورت تکميلي در دستور کار قرار بگيرد، يکي از مهمترين موضوعات نحوه محاسبه عوارض فنس کشي بود که بنابر تصميم پارلمان محلي، شهرداري موظف شد تا ظرف دو هفته و در قالب لايحه جديد، اين مهم را به شورا براي بررسي و تصويب ارسال کند. 

*

سيد کاظم مجابي رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري نيز در اين جلسه گفت: متأسفانه در مناطق مختلف با نرخ هاي مختلف مجوز فنس کشي ارائه مي‌شود و قيمت محاسبه براساس تعرفه هاي سالهاي گذشته است که شهرداري بايد ضمن تجديد نظر در ارقام محاسبه، لايحه ديگري به شورا ارائه دهد تا مورد بررسي قرار بگيرد.

*

احد چگيني ضمن گراميداشت هفته روابط عمومي اظهارداشت: افراديکه رساناي اتفاقات و خبرهاي مجموعه خود هستند، از نقش آفريني بي‌بديلي در جامعه برخوردارند و روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين نيز توانسته اين نقش آفريني را به خوبي انجام دهد و در جامعه مؤثر باشد.

رئيس کميسيون املاک و توافقات شورا گفت: فنس کشي در سطح کشوري دنبال مي‌شود و شهرداري قزوين نيز در اين رابطه ورود کرده است، ولي نرخ فنس کشي بر اساس سال 91 محاسبه شده و ملاک براساس متر مربع محاسبه شده و بر اساس رونده حساب نمي‌شود، ضمن اينکه خواستار بازنگري در نرخ محاسبات نيز هستيم.

وي ادامه داد: در مورد باغات سنتي مجوز فنس بايد با دقت لازم اعمال شود و شهرداري درايت خاصي داشته باشد و لايحه اي دقيق به شورا از سوي شهرداري ارسال شود و در کنار اين، مصوبه شوراي برنامه ريزي استان و کارگروه تخصصي برنامه ريزي نيز در اين موضوع لحاظ شود.

چگيني با تأکيد بر اينکه بايد از خروج سرمايه از شهر جلوگيري کنيم، گفت: مجوز ساخت باغ ويلاها اگر در قزوين با شرايط ايده آلي داده شود، شهروندان در ديگر شهرها اقدام به ساخت ويلا نخواهند کرد تا شاهدخروج سرمايه از استان نباشيم.  

*

مريم نخستين نيز افزود: اين لايحه براي زمينهاي مشاعي به تصويب رسيده ولي ما زمينهايي داريم که سند دارند ولي از دادن مجوز به آنها جلوگيري مي‌شود که در سال قبل به شهرداري اعلام شد تا به اين موضوع رسيدگي کند، ولي مورد توجه قرار نگرفت.

رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي ادامه داد: متأسفانه زمينهايي که در حريم 500 متري جاده قرار دارند مجوز ساخت فنس داده شده ولي به آنها اجازه ساخت اتاقک نگهباني داده نمي‌شود و مالکيني که ملکشان در اين محدوده قرار دارد، همچنان بلاتکليف هستند.

*

محمدرضا صديقي با بيان اينکه حمايت خود از سه دسته باغستان شهر قزوين را بايد به عمل آوريم گفت: و اين روند در شرايطي که محصولات درختي باغها همچون زردآلو براثر سرمازدگي از بين رفته است بايد حمايت کنيم.

وي ادامه داد: طرح پايلوت باغستان را که الان در سازمان باغستانها آماده است، اجرايي کنيم تا به موضوعات راه دسترسي، امنيت، تأمين آب و ديگر موارد به شکل ويژه اي پرداخته باشيم و از آنجاييکه اکنون در باغستانها 50 درصد افت آب داريم بايد تلاش کنيم تا آب باغستانها تأمين شود.

وي با اشاره به موضوع باغ ويلاها گفت: بايد کمک کنيم تا سرمايه گذاران در باغ ويلاها به سرمايه گذاري بپردازند ولي متأسفانه دافع سرمايه گذاران شده ايم و اين درحالي اتفاق مي‌افتد که ديگر شهرها بروکراسي سخت اداري را از بين بردند و کار را آسان کردند.

براي فنس کشي باغ ويلاها از متراژ يکهزارو 500 متر شروع کنيم و مالکيني که از امور اراضي نامه آوردند، مجوزهاي لازم را به آنها ارائه بدهيم و اين مهم با تکريم ارباب رجوع سنخيت کامل دارد.

وي در خاتمه اظهارداشت: ضمن اينکه نرخ مجوز فنس يا اتاقک نگهباني براي باغ ويلاها و يا باغهاي واقع در جمال آباد بايد تفاوت داشته باشد، چراکه افراديکه در باغ ويلاها قصد ساخت و ساز دارند از سرمايه گذاران هستند و از سرمايه کافي برخوردارند ولي در مقابل مالکين و شهروندان قزويني با دست خالي قدم در راه حفظ باغستانهاي سنتي برداشتند.
پايان پيام/1703/ارديبهشت95

تصاویر مرتبط