شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

پارلمان محلي قزوين مصوب كرد:

افزايش 17 درصدي نرخ كرايه تاكسي درون و برون شهري با ارتقاء كيفي خدمات ناوگان تاكسيراني

شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه علني لايحه افزايش 17درصدي نرخ كرايه تاكسي و آژانسهاي درون شهري و برون شهري را به تصويب رساندو اجراي آنرا پس از تصويب در سطح شهر ضروري اعلام كرد.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نياركي سخنگوي شورا در اين جلسه گزارشي از روند بررسي لايحه افزايش نرخ كرايه تاكسي و آژانس هاي درون و برون شهري در كميسيون مشترك اداري مالي و ترافيك ارائه دادو گفت: هم اكنون قيمت كرايه تاكسي ها بر اساس نرخ مصوب شده در سال 93 مي باشد.

وي با بيان اينكه در ديگر شهرها رنج افزايش قيمت كرايه 20 درصد بوده است، ادامه داد: در قزوين نرخ افزايش قيمت در برخي مسيرها افزايشي نداشته، در بعضي مسيرها 14 درصد بوده و در تعدادي ديگر از خطوط تا 20 درصد نيز مي رسد ولي در حالت ميانگين و نرخ كلي، شاهد افزايش 17 درصد هستيم.

اين عضو شورا در رابطه با نوسازي ناوگان و ضرورت نظارت جدي بر عملكرد ناوگان تاكسيراني اظهارداشت: اگر دولت به اين بخش يارانه اختصاص ندهد شهرداري در آينده با مشكل مواجه خواهد شد.

وي درخواست كرد: مسئولين امر در استان با نگاه به آينده پيگير جايگزيني حداقل يكهزار تاكسي كه بايد از رده خارج شوند، با كمكهاي دولتي باشند.

 

**در ادامه جلسه حكمت اله داودي رئيس كميسيون ترافيك شورا با بيان اينكه اعمال افزايش نرخ بلافاصله پس از تصويب ضروري است، دليل اين اقدام را ساماندهي و ارائه نرخ مصوب شده از سوي شورا به شهروندان اعلام كردو يادآورشد: برخي رانندگان بدون اعلام قبلي نرخ كرايه ها را افزايش دادند.

اين عضو شورا در رابطه با شرايط اعمال نظارت بر عملكرد ناوگان و به خصوص آژانس ها، نوسازي ناوگان و ديگر شرايط مربوطه اظهار داشت: در حال حاضر دو مرجع وزارت كشور و مجمع امور صنفي مسئول صدور مجوزها آژانس ها هستندو اين باعث شده در اعمال وظايف محوله با دوگانگي و عدم وحدت رويه مواجه باشيم.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر يكهزار دستگاه از بيش از پنج هزار تاكسي كه در سطح شهر فعاليت دارند بايد نوسازي شوندو حوزه هاي بالادستي هيچ تمهيدي براي نوسازي ناوگان درنظر نگرفتند.

**فاطمه اشدري ديگر عضو شوراي اسلامي شهر با تأكيد بر اينكه اگر قرار است كرايه ها افزايش پيدا كند، بايد ميزان خدمات كيفي ناوگان نيز افزايش يابد، ادامه داد: نوسازي ناوگان به همراه سرعت خدمات رساني و ارتقاء سطح بهداشتي مدنظر قرار بگيردو تمامي اين شرايط قابليت ارائه به مردم داشته باشد.

**حسين غياثوند رئيس كميسيون شهرسازي با تأكيد بر اينكه نرخ نامه شده در سازمان تاكسيراني بايد از سال آتي طوري تدوين شود كه مردم به صورت شفاف در جريان آن قرار بگيرند، گفت: ارائه نرخ نامه شفاف، روان و مشخص از سوي متوليان مربوطه به مردم ضروري است.

پايان پيام/1311/خرداد94     

 

         

تصاویر مرتبط