عنوان
مصوبه- تعرفه سازمان فرهنگی -اجتماعی سال 98 97/12/26-مصوبه 247
مصوبه- واگذاری نهر متروکه97/12/26-مصوبه 260
مصوبه- توافق با دانشگاه آزاد اسلامی 97/12/26-مصوبه257
مصوبه-توافق شهرداری با آقای ثقفی97/12/26-مصوبه256
مصوبه-توافق شهرداری با وراث آقای اکبری پور97/12/26-مصوبه 254
مصوبه-توافق شهرداری با آقای فطری97/12/26-مصوبه 253
مصوبه-توافق شهرداری با آقای نجفی97/12/26-مصوبه 252
مصوبه-تعیین سرانه اراضی به مساحت بیش از 500 مترمربع97/12/26-مصوبه251
مصوبه-توافق شهرداری با آقای محمدی97/12/26-مصوبه 250
مصوبه- توافق شهرداری با خانمها خاکپور و ستارمنش97/12/26-مصوبه 249
مصوبه-توافق شهرداری با آقای عابدی 97/12/26-مصوبه 248
مصوبه-مساعدت مالی به برگزاری اردوهای راهیان نور97/12/21-مصوبه 246
مصوبه-اعلام مغایرت صورتجلسه شماره 65-97/12/21-مصوبه243
مصوبه-عقدقرارداد اجاره با نهادها و موسسات عام المنفعه 97/12/21-242
مصوبه-تملک زمین متعلق وراث مرحوم آقای گیلک97/12/21-مصوبه 241
مصوبه-توافق با وراث شیر ملک زمانی97/12/21-مصوبه240
مصوبه-تملک زمین متعلق به وراث مرحوم حیدری پور97/12/21-مصوبه239
مصوبه-توافق با خانم صفرخانلو97/12/21-مصوبه238
مصوبه-توافق شهرداری با آقای یوسفی97/12/21-مصوبه237
مصوبه-تملک پلاک مجهول المالک در باراجین 97/12/21-مصوبه 236
عنوان
مصوبه - توافق شهرداري با آقاي محمد قلي ها
مصوبه - درخواست مساعدت مالي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) از شهرداري قزوين
مصوبه- انعقادتفاهم نامه شهرداري با مساجد سطح شهر در خصوص سرويس بهداشتي
مصوبه - واگذاري يک قطعه زمين در کمربندي شرق مقابل اراضي کوره ملي
مصوبه - توافق شهرداري با آقاي غلامرضا حيدري
مصوبه - توافق شهرداري با آقاي حسين درويشي
مصوبه - توافق شهرداري با خانم طيبه حسن بيگي
مصوبه - توافق شهرداري با آقاي براتعلي باجلان
مصبه- توافق شهرداري با آقاي شيشه گرها
مصوبه - توافق شهرداري با مالکين باغات واقع در بلوار پيامبر اعظم (ص)
مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر دتذاي طرح کارت پارک
مصوبه - اخذ بهاي خسارت به علايم و تجهيزات ترافيکي
مصوبه - توافق با آقاي دودانگه
مصوبه تملک قطعاتي در بلوار شرق ملاصدرا و افتتاح پل نخبگان
مصوبه - توافق با آقاي شريفي در خصوص بازگشايي مسير بلوار ايران
مصوبه - اخذ عوارض قطع اشجار
مصوبه - افزايش نرخ فروش تراکم مسکوني
مصوبه - کاربري هاي غير مسکوني در طرح تفصيلي شارمند
مصوبه - تعرفه سرويس مدارس سال تحصيلي 94-95
مصوبه - تعرفه فروش قبور و خدمات سازمان شهرداري