حدود صد کیلومتر خط کشی طولی و بیش از یک هزار مترمربع خط کشی عرضی در ستاد مهر اجرا شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر خط کشی طولی و یکهزار و ۵۰۰ مترمربع خط کشی عرضی در قالب ستاد مهر در سطح شهرتاکنون انجام شده است.

۱۳۹۸/۰۶/۲۴