رفع مشکلات و نیازهای بانوان شهر قزوین یکی از اصلی ترین اولویت های شورای پنجم است

سیده منیره قوامی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین در جمع مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد اجتماعی مناطق سه‌گانه شهر قزوین، رفع مشکلات و نیازهای بانوان شهر قزوین یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های شورای پنجم دانست.

۱۳۹۸/۰۳/۱۹