در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بیش از سه هزار تابلوی معرفی شهدا در سطح شهر نصب شده است

داریوش قاسمی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: در سال های اخیر سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا اقدامات زیادی انجام داده که نصب بیش از سه هزار...

۱۳۹۸/۰۶/۳۰