تماس شهروندان با تاکسی بیسیم 133 در مرداد سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

اسماعیل عرشیان، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از افزایش قابل توجه تماس های شهروندان با شبکه تاکسی بیسیم 133 در مرداد سال جاری نسبت به مرداد سال گذشته خبر داد.

۱۳۹۸/۰۶/۰۴