کلنگ زنی و بهره برداری از 81 پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر 400 میلیارد و 400 میلیون تومان در مدیریت شهری جدید

محمد علمی، معاون فنی و عمرانی شهردار قزوین، گفت: مجموعه مدیریت شهری قزوین، در یک سال گذشته، 81 پروژه عمرانی با اعتبار 400 میلیارد و 400 میلیون تومان را کلنگ زنی و یا به بهره برداری رسانده است.

۱۳۹۸/۰۲/۳۰