پروژه سافاری پارک با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط مجموعه مدیریت شهری احداث می شود

پروژه سافاری پارک (هفت‌دره) با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، آشنایی شهروندان با حیوانات و ایجاد مرکز مطالعه و تحقیق درخصوص حیوانات در حال انقراض در بوستان ملی باراجین احداث می شود.

۱۳۹۸/۰۳/۰۴