هزار و پانصد راننده سرویس جابه جایی حدود 13 هزار دانش آموز را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، از اقدامات انجام شده توسط این سازمان به منظور ارتقای کیفی حمل و نقل ایمن سرویس مدارس دانش آموزی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

۱۳۹۸/۰۶/۱۷