نوسازی و بهسازی آسانسور شهید بابایی و پله برقی پل عابر پیاده ترمینال آزادگان برای استفاده ایمن دانش آموزان و دانشجویان انجام شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به مناسبت فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس، نوسازی و بهسازی آسانسور شهید بابایی و راه اندازی مجدد پله برقی پل عابر پیاده ترمینال ...

۱۳۹۸/۰۷/۰۱