شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۲

نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

برنامه ريزي نمايشگاه به شكل مطلوبي انجام شده است

برنامه ريزي هاي به شكل مطلوبي انجام شده است وهر روز نمايشگاه بنام روزي خاص نامگذاري شده كه به اجراي برنامه هاي خاص در زمينه كودك همچون سلامت رواني وخلاقيت كودكان كمك مي كند.

 

مريم نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين ضمن بازديد از دومين جشنواره بازي واسباب بازي در گفت وگو با نشريه سنگ ، كاغذ،قيچي اظهار كرد: جشنواره امسال يك جشنواره كامل بود؛ چراكه برخلاف سال قبل اغلب استان هاي كشور نظير گيلان، مركزي و تهران حضور دارند.
وي ادامه داد: برنامه ريزي هاي به شكل مطلوبي انجام شده است وهر روز نمايشگاه بنام روزي خاص نامگذاري شده كه به اجراي برنامه هاي خاص در زمينه كودك همچون سلامت رواني وخلاقيت كودكان كمك مي كند .
نخستين تصريح كرد: اجراي بازي هاي بومي ومحلي از ديگر استان ها در اين جشنواره به تبادل فرهنگي كمك خواهد كرد.
وي افزود : از اهداف اين نمايشگاه آشنايي كودكان با بازي هاي ديروز و معرفي آثار تاريخي شهر قزوين به گردشگران بوده است كه به نظر مي رسد بدرستي انجام شده است.
عضو شوراي اسلامي شهر قزوين يادآور شد: متاسفانه در دوران كنوني باكامپيوتري شدن بازي ها كودكان نمي توانند خلاقيت خود را به ظهور برسانند و صرفا مصرف كننده ي بازي هاي وارداتي شدند .
وي افزود : جشنواره بازي واسباب بازي اين حساسيت را در والدين و فرزندان ما بوجود مي آورد كه نوع بازي در رشد خلاقيت كودكان موثراست.
وي اضافه كرد : متاسفانه بدليل آپارتماني شدن زندگي امروزي شرايط براي انجام بازي ها در فضاي منازل وجود ندارد كه شهرداري مي تواند فضاهاي ورزشي و تفريحي خود را در اختيار شهروندان فقرار دهد وبازي هاي محلي را درآن به اجرا در آورد.
نخستين تاكيد كرد: هدفمند كردن بازي ها ي موجود در بازار نيز مهم است واين نقش برعهده ي متوليان مربوطه است.
وي از حمايت جدي تر شورا از شهر داري قزوين براي برگزاري اين جشنواره در سالهاي آتي خبرداد وگفت :اولين جشنواره ي بازي و اسباب بازي نواقصي داشت چراكه در سطح ملي برگزار نشده بود ولي نواقص اين جشنواره در مرحله ي دوم جبران شد ودر سطح ملي وحتي بين المللي به اجرا در آمد كه نشان مي دهد توان مسئولان ارتقاء يافته و در سالهاي آتي وسعت بيشتري پيداخواهد كرد .
وي در پايان يادآور شد: از خيلي از سازمانها وارگان ها انتظار همكاري باشهرداري قزوين را داريم چراكه برنامه ي انجام شده در اصل وظيفه ي شهرداري نبوده ولي با جسارت خاصي به انجام رسيده  كه اميدوارم در سال هاي آتي استمرار يابد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط