عناوين اخبار
1. اشتغال فراواني با برگزاري ششمين جشنواره بين‌المللي اسباب بازي ايجاد شده است  - (1396/1/17)
2. 6 اقدام موثر شهرداري قزوين در افزايش آمار گردشگران نوروزي  - (1396/1/14)
3. موزه حمام قجر رتبه اول بازديد کننده هاي نوروزي در ميان موزه هاي استان قزوين  - (1396/1/12)
4. مجموعه تاريخي سعدالسلطنه مقصد اول گردشگران نوروزي در استان قزوين  - (1396/1/12)
5. جشنواره بازي و اسباب بازي موجب ايجاد نشاط در ميان گردشگران شده است  - (1396/1/12)
6. پخش برنامه زنده از نقاط قوت ششمين جشنواره بازي و اسباب‌بازي بود  - (1396/1/12)
7. تمجيد گردشگر چيني از گستردگي و بزرگي جشنواره بازي و اسباب بازي  - (1396/1/10)
8. بچه ها کنار خانواده ها خود در جشنواره اسباب بازي شاد هستند  - (1396/1/10)
9. کودکان کشور به برگزاري جشنواره هاي بازي و اسباب بازي نيازمند هستند  - (1396/1/10)
10. کودکان در جشنواره بين المللي اسبازي شاد زندگي مي کنند  - (1396/1/10)
11. برقراري ارتباط تنگاتنگ کودکان با عروسک ها از نقاط قوت جشنواره بازي و اسباب بازي است  - (1396/1/10)
12. جشنواره بين المللي اسباب بازي يک رويداد کم نظير فرهنگي در ايران است  - (1396/1/9)
13. استقبال مردم از جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي چشمگير است  - (1396/1/9)
14. رشد 36 درصدي بازديد کننده هاي حمام قجر در 6 روز اول عيد در مقايسه با سال گذشته  - (1396/1/9)
15. کهن شهر قزوين، نمادي از تمدن و فرهنگ ايراني است  - (1396/1/8)
16. عروسک‌هاي جشنواره بازي و اسباب بازي در شهر قزوين به حرکت درآمدند  - (1396/1/8)
17. جشنواره بازي و اسباب بازي پويايي و نشاط را به كودكان ديروز و امروز هديه کرده است  - (1396/1/8)
18. برپايي تور گردشگري معرفي شهر قزوين ويژه عکاسان جشنواره ملي عكس  - (1396/1/7)
19. حضور در جشنواره بازي و اسباب بازي برگ درخشنده تقويم هنري برنامه خان بابا است  - (1396/1/7)
20. جشنواره بازي و اسباب بازي به اهداف ملي و حتي بين المللي خود نزديک شده است  - (1396/1/7)
21. توجه به فرهنگ شهروندي از نقاط قوت جشنواره بازي و اسباب بازي است  - (1396/1/7)
22. دو هزار کودک در جشنواره اسباب بازي از آموزش بهداشت دهان بهره مند شدند  - (1395/1/19)
23. جشنواره پنجم بازي و اسباب بازي در آيينه آمار و ارقام  - (1395/1/19)
24. شهرداري قزوين بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار در حوزه گردشگري است  - (1395/1/16)
25. حضور مديران خلاق و تيزبين موجب پيشرفت جشنواره شده است  - (1395/1/10)
26. اجراي پرشور مجري محبوب کودکان ديروز و امروز در قزوين  - (1395/1/7)
27. کيفيت جشنواره بازي و اسباب بازي فراتر از تصور من بود  - (1395/1/7)
28. تلاش هاي شهرداري قزوين در حوزه کودک ستودني است  - (1395/1/7)
29. حضور پرشور مردم نشانه عملکردمطلوب جشنواره بازي و اسباب بازي است  - (1395/1/7)
30. کيفيت پنجمين جشنواره بازي و اسباب بازي قزوين مطلوب است  - (1395/1/6)
31. خدمات بانک شهر در سطح کشور بسيار مطلوب است  - (1395/1/5)
32. جشنواره اسباب بازي در جذب گردشگر تاثير بسزايي داشته است  - (1395/1/5)
33. مهمترين هدف جشنواره بازي و اسباب بازي،ايجاد دغدغه در خانواده ها است  - (1395/1/5)
34. جشنواره بازي و اسباب بازي حرکت خوبي براي رشد فکري کودکان و نوجوانان است  - (1395/1/4)
35. جشنواره بازي و اسباب بازي قزوين در سطح کشور منحصر به فرد است  - (1395/1/4)
36. آموزش شهروندي به کودکان از اهداف پنجمين جشنواره بازي و اسباب بازي است  - (1395/1/4)
37. پنجمين جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان در قزوين افتتاح شد  - (1395/1/3)
38. حضور 54 کشور در پنجمين جشنواره بازي و اسباب بازي قزوين  - (1395/1/3)
39. جشنواره بازي و اسباب بازي قزوين از رويدادهاي فرهنگي کم نظير کشور است  - (1395/1/3)
40. صنعت گردشگري نقطه مثبت برگزاري جشنواره بازي و اسباب بازي قزوين است  - (1395/1/3)
41. جشنواره بازي و اسباب بازي قزوين امکان رشد کودکان را به همراه دارد  - (1395/1/3)
42. پخش زنده جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي قزوين از شبکه شما  - (1394/12/27)
43. همه باهم براي آباداني شهرمان بکوشيم  - (1393/6/20)
44. افزايش جذابيت برگزاري جشنواره بين‌المللي بازي و اسباب‌بازي نسبت به سال92  - (1393/6/19)
45. 400 هزار نفر بازديد کننده حاصل رخداد چهار جشنواره بازي و اسباب بازي  - (1393/6/19)
46. استقبال يک‌هزار نفري شهروندان از همايش بزرگ دوچرخه سواري  - (1393/6/15)
47. قــزوين پـتـانسيـل‌هاي زيادي دارد  - (1393/6/13)
48. مديريت شهري قزوين خدمات مطلوبي به شهروندان ارائه کرده است  - (1393/6/12)
49. تشکيل دبيرخانه روز قزوين ضروري است  - (1393/6/12)
50. بزرگداشت روز قزوين مي‌تواند قزوين را به دنيا معرفي کند  - (1393/6/12)
51. برگزاري جشنواره بازي و اسباب‌بازي نگاه‌ها را به قزوين معطوف مي‌کند  - (1393/6/12)
52. مسابقه چوگان در دولت‌خانه صفويه برگزار مي‌شود  - (1393/6/12)
53. جشنواره بازي و اسباب بازي پُل ارتباطي بين کودکان امروز و ديروز  - (1393/6/9)
54. بازي‌هاي سنتي ايراني فرهنگ ايثار را با خود همراه دارد  - (1393/6/9)
55. قزوين بايد به عنوان يک مرکز گردشگري به دنيا معرفي شود  - (1393/6/9)
56. نبض جشنواره بازي و اسباب بازي براي مردم مي زند  - (1393/6/8)
57. مشارکت چندين هزاران نفري قزويني‌ها در همايش پياده‌روي خانواده  - (1393/6/8)
58. ترويج فرهنگ بومي از کارکردهاي جشنواره بي‌بديل بازي و اسباب بازي  - (1393/6/8)
59. حضور بيش از 130 هزار بازديد کننده از سومين جشنواره بازي و اسباب بازي  - (1392/6/24)
60. زمينه همکاري جمعيت کشافه امام مهدي(ع) لبنان و شهرداري قزوين فراهم شد  - (1392/6/23)
61. جشنواره اسباب بازي ياد عروسکهاي دست ساز مادران را زنده کرد  - (1392/6/21)
62. استقبال از اجراي گروه فتيله اي در جشنواره بازي و اسباب بازي  - (1392/6/21)
63. جشنواره بازي و اسباب بازي نوعي سرمايه گذاري براي آينده سازان ايران است  - (1392/6/21)
64. قابليت برگزاري جشنواره بازي و اسباب بازي در ابعاد گسترده  - (1392/6/21)
65. سومين جشنواره بين‌المللي بازي و اسباب‌بازي قزوين افتتاح شد  - (1392/6/13)
66. کودکان محروم در جشنواره بازي و اسباب‌بازي حضور پيدا خواهند کرد  - (1392/5/30)
67. آمادگي قزوين براي برگزاري همايش‌هاي ملي و بين‌المللي هفته بزرگداشت قزوين  - (1392/5/30)
68. توانمندي‌هاي شهر قزوين در جشنواره روز قزوين به نحو شايسته‌اي معرفي شود  - (1392/5/23)
69. آخرين گزارش اقدامات دستگاه‌هاي برگزار كننده بزرگداشت روز قزوين ارائه شد  - (1392/5/23)
70. فرزندان شهداي هسته‌اي در جشنواره اسباب‌بازي قزوين حضور مي‌يابند  - (1392/5/9)
71. شهر قزوين در مجمع جهاني شهر اسلامي در سطح بين‌المللي معرفي خواهد شد  - (1392/5/1)
72. همايش تجليل از نخبگان و چهره‌هاي ماندگار قزوين با شکوه‌تر برگزار مي‌شود  - (1392/4/30)
73. برنامه هاي همايش مجمع جهاني شهر اسلامي مشخص شد  - (1392/4/27)
74. شهردار قزوين اقدامات ستاد نوروزي شهرداري قزوين را در بهار 91 تشريح کرد  - (1391/1/28)
75. توانمندي شهرداري ها يعني تقويت مديريت هاي محلي  - (1391/1/15)
76. بايد مکان هايي ويژه بازي کودکان در شهر ها احداث شود  - (1391/1/15)
77. دومين جشنوازه بازي و اسباب بازي با توانمندي و برجستگي هاي خاصي برگزار شد  - (1391/1/14)
78. جشنواره اسباب بازي در كشور بي نظير است  - (1391/1/12)
79. برنامه ريزي نمايشگاه به شكل مطلوبي انجام شده است  - (1391/1/12)
80. سنت هاي ايراني باجشنواره اسباب بازي احياء شد  - (1391/1/12)
81. قزوين سومين جشنواره اسباب بازي رادر سطح بين المللي برگزار خواهد كرد  - (1391/1/12)
82. امسال هم توانستيم يك رخداد فرهنگي بزرگ را براي كودكان رقم بزنيم  - (1391/1/12)
83. توانمندي‌هاي قزوين در دومين جشنواره اسباب بازي و هفتمين نمايشگاه صنايع دستي به نمايش گذاشته شد  - (1391/1/12)
84. مرمت و بازسازي 5 هزار مترمربع از فضاي تاريخي سعدالسلطنه  - (1391/1/12)
85. استانداري در كنار مديريت شهري در احياءمكان هاي تاريخي فعاليت خواهد كرد  - (1391/1/11)
86. قزوين با برگزاري جشنواره اسباب بازي جهاني مي شود  - (1391/1/11)
87. شهرداري قزوين توانست انتظار مجموعه شوراي شهر را برآورده كند  - (1391/1/11)
88. شهرداري قزوين مي‌تواند آغازگر برگزاري جشنواره ملي اسباب بازي به صورت سراسري در سطح كشور باشد  - (1391/1/11)
89. والدين در جهت شناسايي استعداد كودك خود بي تفاوت نباشند  - (1391/1/11)
90. قابليت برگزاري جشنواره اسباب بازي در ديگر شهرها  - (1391/1/11)
91. جاي بازي هاي قديمي در زندگي امروز خالي است  - (1391/1/10)
92. مديريت شهري قزوين از تيم فرهنگي قوي برخوردار است  - (1391/1/10)
93. شخصيت خان بابا ظرفيت ملي شدن دارد  - (1391/1/10)
94. مشاركت اداره كل ورزش و جوانان براي برگزاري جشنواره ملي بازي و اسباب بازي بيشتر خواهد شد  - (1391/1/10)
95. برگزاري نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي در سال‌هاي آينده ادامه پيدا كند  - (1391/1/10)
96. استانداري قزوين از بزرگترين رخداد نوروزي كشور حمايت مي كند  - (1391/1/9)
97. دوران كودكي ام در جشنواره ي بازي واسباب بازي زنده شد  - (1391/1/9)
98. شهرداري قزوين آغاز خوبي را براي ارتباط با كودكان شروع كرده است  - (1391/1/8)
99. اقدامات فرهنگي، سازمان فرهنگي – ورزشي قزوين، اثرات خوبي داشته است  - (1391/1/8)
100. انتقال مفاهيم ديني در بازي‌ كودكان امروز كمتر ديده مي‌شود  - (1391/1/8)
Showing 1 - 100 of 117 results.
Items per Page
صفحه از 2